Sound activated System, Date & Time Recording

 

Black box - Matron

Voor de 'Black Box' (die in het echt Matron III heet) kun je kijken op [Link],[Link] of [Link]. Mocht op enig moment bovenstaande linken onjuist zijn dan kunt u contact opnemen via onderstaand adres: Brüel & Kjær Nederland Panoven 68 3401 RB IJsselstein telefoon: 0318-559290 fax: 0318-559299. Contact (1) of (2) - Info (1) of (2 Aberline)

 

Matron 3 - Burenlawaai Monitoring Systeem
Brüel & Kjær's MATRON3 is verkrijgbaar als type 3650 en 3652 en is de derde generatie van het MATRON burenlawaai meetsysteem.

MATRON3 (Manually Activated Timed Recording Of Noise) is gebaseerd op de jarenlange meetervaringen van Brüel & Kjær en neemt u moeilijke en tijdrovende geluidonderzoeken van burenlawaai uit handen. De handzame geluidanalyzer type 2250-C vormt het hart van MATRON3 type 3650. De geluidanalyzer voldoet aan klasse 1 en heeft uitgebreide meet en opname mogelijkheden. De geluidanalyzer kan onafhankelijk van MATRON3 worden ingezet als krachtige en veelzijdige geluidmeter.

MATRON3 type 3652 bevat eveneens de handzame geluidanalyzer 2250 inclusief geluidopname mogelijkheid maar is exclusief ontworpen voor het gebruik binnen het MATRON3 light systeem.

De klager start een geluidopname van hoge kwaliteit door een handschakelaar te bedienen. Ondertussen voert de 2250 continue metingen uit en slaat de resultaten op zowel voor, tijdens als na de door de klager gestarte geluidopname. Vervolgens is het op kantoor eenvoudig om de bron van het geluid te herkennen en hierop te beslissen welke actie nodig is.

MATRON3
- is te gebruiken bij het onderzoeken van tijdrovende en onregelmatig voorkomende geluidproblemen door burenlawaai;
- is verpakt in een standaard koffer voor transport van het meetsysteem;
- wordt na installatie achtergelaten. Alleen het (lege) koffer wordt weer meegenomen om achterdocht bij omwonenden te voorkomen;
- de klager start en beëindigt geluidopnamen van hoge kwaliteit door de bediening van een eenvoudige handschakelaar.

Eigenschappen:
- een afgesloten instrumentkoffer om verstoring van de meting te voorkomen;
- voldoende capaciteit voor onbemande metingen;
- op het scherm van de geluidanalyzer is het volledige verloop van het geluid in de tijd te bekijken alsmede de momenten dat geluidopnamen zijn gemaakt;
- eenvoudige en simpele PC software voor gedetailleerde analyses en rapportages van de meetresultaten en geluidopnamen;
- batterij gevoede noodvoeding: standaard bij MATRON3, optioneel bij MATRON3 Light.

Lees hier meer: http://forum.noiseconsult.com/viewtopic.php?p=1526#1526

* * *

Met dank aan J. R. en J. v/d L. voor de tot op heden 13 leerzame jaren m.b.t. geluidsoverlast, narcisme, pathologisch liegen en het besef dat dergelijke personen zelfs de professionele behandelaars heel lang weten te misleiden. Mocht u een broer, zus (of nog erger) vriend, hebben met deze kenmerken dan hoeft u zich dus niet te schamen dat u niet heeft gemerkt dat uw oprechte vriendschap is misbruikt of zelfs zover ging dat uw misplaatste empathie en steun u er toe hebben gebracht deze persoon te helpen andermans leven te helpen vergallen. Zelfs de professionals in de psychologie moeten veel ervaring hebben om deze geestesziekte te kunnen herkenen.

Omdat klagen niets brengt en innovatie wel, hebben we als ervaringsdeskundige en innovator de volgende alternatieve oplossingen bedacht/getest om andere te kunnen kunnen helpen hun rust terug te krijgen.

* * *

Omdat systemen krachtiger, kleiner en goedkoper worden, hebben we gekeken naar een alternatieve tussen oplossing voor de MATRON 3, die simpel en onopvallend is te plaatsen bij de potentiële slachtoffers van geluidsoverlast, om ernstige(re) fysieke en psychische gevolgen door o.a. contactgeluid van de buren voor de toekomst (op straffe van uitzetting) te stoppen.

Het voordeel van een degelijk systeem zijn de kosten en snel te plaatsen, om op korte termijn te kunnen beoordelen of na de proefopnames een professioneel alternatief nog nodig is.

Uw verhuurder kan via het  onderstaande e-mailadres meer informatie opvragen:
SAS(at)wifihw.nl

Het voordeel van dit systeem is de 'acceptabele' investering voor bijvoorbeeld een verhuurder en de hoge juridische waarde die de verhelderende registratiefiles via een eerste rechtszaak kunnen krijgen, zodat het ongehinderde woongenot van de slachtoffers wellicht snel(er) kan worden hersteld. Mede door een gering stroomverbruik is het mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen per week, geluidsopnames te registreren, zodat een compleet beeld van de overlastgever(s) kan worden gevormd.

Een hoge mate van computerkennis om het systeem bij potentiële slachtoffers van burengerucht te installeren, is hiervoor niet nodig. Na het instellen van het SAS (Sound activated system) op de gewenste gevoeligheid zal de recorderfunctie bij elk overeenkomstig geluidsniveau de opname starten, inclusief 1 tot 10 seconden voorafgaande de oorzaak en 1 tot 180 seconden na de oorzaak, waarbij de opname blijft lopen indien het SAS tijdens de lopende opname een aansluitend geluid geregistreerd. Uit ervaring is gebleken dat 1 sec. voor de trigger tot 3 sec. na de trigger, volstaat om de meest gemene manier van geluidsoverlast, zoals pesten, te registreren. Zo kunt u een heel efficiënt een geluidsdossier van duizenden geluidsfragmenten vastleggen en eventueel aan de rechter voorleggen.

Ingeval van een verstoorde nachtrust kan, met de ruime instellingsmogelijkheden, eenvoudig vastgesteld worden of het slachtoffer voorafgaande, rustig ademde en wat de gevolgen van een de verstoring zijn. Indien gewenst kunnen de opnames direct per email worden verzonden, naar een e-mailadres van een woningbouwvereniging cq verhuurder of een advocaat, zodat manipulatie voorafgaande het verzenden kan worden uitgesloten.

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen: Een onopvallende zakelijke koffer voor het systeem, laptop_lcd, toetsenbord, webcam, microfoonset (2) en evt. een muis. Optioneel een extra voeding ingeval van een te verwachten stroomstoring(en) (die niet in de koffer past).

Na de installatie gaat de koffer met de laptop_lcd scherm, toetsenbord en evt. muis mee terug, die zijn na het  plaatsen niet meer nodig, het systeem draait vanaf dat moment 24/7 volautomatische zijn registraties.

Meet geluidsoverlast op je computer dankzij de nieuwe Euterpe 2007 software – autoConnect