Laatst bijgewerkt: vrijdag 01 juni 2012 11:06:49 +0200

Antisociale, borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornis

De narcistische persoonlijkheidsstoornis (Diagnostiek volgens DSM IV)
 
De narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door egocentrisme en het gevoel uniek en superieur te zijn aan anderen. Daarbij is een narcistische persoonlijkheid:
 • Voortdurend op zoek naar aandacht en bewondering;
 • gepreoccupeerd met fantasie? over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid, of ideale liefde;
 • Niet geïnteresseerd in de problemen van anderen, geen inlevingsvermogen;
 • zeer gevoelig voor kritiek, krenkingen en mislukkingen;
 • kwetsend en arrogant;
 • Afgunstig en jaloers, denkt dat anderen dat ook op hem/haar zijn;
 • manipulatief, uit op eigen voordeel.

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis houdt zich over het algemeen niet aan de geldende normen en waarden; die zijn er niet voor hun ... Mede hierdoor lopen relaties met anderen vaak stuk. Ook problemen op het werk komen veel voor. Stress en depressie kunnen hiervan het gevolg zijn.

Concept pagina, met hyperlinks, naar bronnen en/of andere websites,

Elke overeenkomst met werkelijk bestaande personen of gebeurtenissen berust op toeval.

Voor de narcistische lezer: betrek niet alles op jezelf, andere zijn ook gelukkig zonder jou.

"Linker of rechter hersenhelft" Het raadsel van de draaiende danseres.

De meeste mensen zien de danseres met de klok mee dansen.

Maar door goed te kijken of te focussen op iets onder of naast de danseres, kun je haar van dansrichting zien veranderen. Dit is echt mogelijk!!! De danseres kun je dus twee kanten op zien draaien! Sommigen van jullie geven als tip iets boven je computerscherm te kijken, dus niet rechtstreeks naar de danseres. Blijf het proberen, want je zult verbaasd zijn wanneer het je lukt.

De (verkeerde) verklaring: De illusie gaat vaak gepaard met een verkeerde uitleg, namelijk: als je de danseres tegen de klok in ziet dansen, gebruik je meer je linker hersenhelft. Danst ze met de klok mee, dan gebruik je meer je rechterkant.

De werkelijke verklaring is dat elk silhouette meerduidig te interpreteren is, d.w.z. op meerdere wijzen te zien. Dit komt doordat onze hersenen het beeld drie dimensioneel proberen te maken. De hersenen voegen als het ware automatisch een derde dimensie (ruimte) toe aan een van oorsprong plat (tweedimensionaal) beeld. We leven immers in een driedimensionale wereld; en onze hersenen proberen dat vol te houden, ook al betekent dit een verdraaiing van de realiteit. En dat is precies wat hier gebeurt.

Is een verdraaiing van de realiteit een ziekte?
Door de vraag, wat is het motief dat schuilt gaat achter iemands daden en gedrag, kom je via het internet tot de conclusie dat het niet onwaarschijnlijk is dat het niet zozeer een motief betreft, maar eerder een ziekte.

Kun je met jou gezonde verstand de asociale manieren van iemand die geestesziek is z'n gedrag dan kwalijk nemen?

Op het moment dat je de conclusie trekt dat het niet is uitgesloten dat iemand ernstig ziek is, heeft dat een positief effect op je zelf. Stel dat je bijna dagelijks of zelfs permanentte je boosheid over die persoon mee draagt, dan is het niet uitgesloten dat het uiteindelijk een negatief effect heeft op je uitstraling en de manier waarop je naar anderen in je eigen omgeving reageert, waarbij het ook niet onmogelijk is dat het tot groot genoegen van de betreffende geesteszieke is, die daar heel zielig in jou omgeving, met een leugen, er een schepje boven op doet.

Je bewust worden van de aard van het probleem is de eerste stap naar het oplossen van het probleem, waarbij het in dit geval (na de nodige zelfstudie) weleens een illusie kan zijn te veronderstellen dat een gesprek met de geesteszieke ook maar iets zal oplossen.

Inmiddels is het niet meer uit te sluiten dat deze persoon, volgens ons, heel bewust de grenzen van het juridisch 'toelaatbare' opzoekt en zo nodig overschrijd, daar deze in maart 2011 ten overstaan 4 personen vertelde een neef als advocaat te hebben. Denkend aan alles wat is gepasseerd was die mededeling zeer verhelderend voor ons. 

Geesteszieke

narcistische

pathologische leugenaar

loslaten

negeren

parasitaire levensstijl

Narcisme Narcisme

Narcisme is een ziekte.

2009 narcistische schreeuw om aandacht, mijn ... poging en mijn langdurige opname hierdoor is .... schuld

Een narcist is een geboren charmeur. ?Als therapeut word je dus eerst helemaal opgehemeld.? Dat is best vleiend, geeft van Beek toe, maar het hoort wel bij het ziektebeeld van zijn patiënt.

Stel dat u overlast heeft van een pathologische leugenaar die stelselmatig als een zielig vrouwtje tegen Jan en alleman op, verenigingen, verjaardagen en visite, over u klaagt. Dat vriend, kennis of buur, ieder met hun eigen motief, dat kennelijk maar al te graag willen geloven. Dan is dat meer dan een onaanvaardbare misvatting.

Als deze misvatting veroorzaakt wordt door een pathologische leugenaar, wat een ziekte is, kun je deze persoon z'n ziekelijke gedrag niet kwalijk nemen, aannemende dat ook deze pathologische leugenaar in een fantasiewereld leeft, waar voor hun de grens tussen waar en onwaar, niet zichtbaar of onaanvaardbaar is, dan kun je alleen maar hopen op een niet door de beugel kunnende fout dat een behandeling dé oplossing is.

pathologische leugenaar

Insomnia t.g.v. psychiatrische ziekten (Diagnostiek volgens DSM IV)

Chronische insomnia

Narcisten hebben zelf nogal rare slaap gewoonten

Het is niet makkelijk als een narcist list, leugen, bedrog, mens en dier tegen je gebruikt, en kennelijk het minste geringste als een reactie hierop ziet, dat opblaast en tot persoonlijke waarheid maakt, hiermee de emoties van de toehoorders bespeeld om de gewenste aandacht te krijgen, wat een gevoel van macht geeft, als enige wetende deze goedgelovige te kunnen manipuleren.

Een van de opvallende kenmerken is dat een pathologische leugenaar vaak een bepaalde charme heeft, die ze inzetten om mensen te manipuleren en een band op te bouwen.

Deze narcist wurmt zich als water, middels persoonlijk diensten naar binnen, en zolang je een narcist gelooft en betaald mag je gebruik maken van de geboden diensten, zo heeft iedereen wel een motief en een zwakke plek als ingang, die deze narcist feilloos weet te vinden.

Fasen van een narcistische relatie

pathologische leugenaar

checklist

herkennen

Wat zijn de effecten op de kinderen van een narcist, en gevolgen nu en op latere leeftijd?

Kinderen van een narcist

Hoe herken je een destructief narcistische moeder: Als een moeder lijd aan "Ouderlijk destructief narcisme" dan heeft dat vaak grote gevolgen voor de kinderen, gevolgen die tot in hun volwassenheid kunnen blijven bestaan. De kinderen kunnen boos zijn op en gefrustreerd zijn over hun moeder en tegelijk erg hun best doen om het hun moeder naar de zin te maken, (in dehoop dat ze eindelijk liefde en waardering zullen krijgen). De kinderen kunnen als ze volwassen zijn geworden bang zijn voor elk contact met hun moeder, proberen om het contact met hen te vermijden. Anderen proberen om als gelijke met ze om te gaan, om toch weer heel snel in de oude ouder-kind patronen terug te vallen of ervaren op zijn minst een heleboel nare gevoelens en gedrag in het contact me hun moeder wat ze weer van zichzelf afkeuren. Extra beschadigend is dat kinderen met een narcistische moeder vaak niet het negatieve effect ervaren (onderkennen) dat het narcisme van hun moeder heeft op hun gevoel van eigenwaarde, hun zelfbeeld, de relaties die zij met anderen onderhouden en hun tevredenheid over hun leven in het algemeen. Deze effecten zijn vaak verborgen en niet makkelijk te herkennen. Mensen met destructief narcisme roepen bij hun kinderen (maar ook bij anderen) gevoelens op van aanzienlijke frustratie, boosheid en incompetentie. De kinderen en andere slachtoffers worden door hun moeder beschuldigd, bekritiseerd, onderuitgehaald; ze worden betekenisloos gemaakt in en voor het contact met iemand met een dergelijk narcistisch patroon.

Door deze gevoelens te onderkennen en te ervaren dat anderen soortgelijke gevoelens oplopen bij deze patiënten, kun je het gedrag van mensen met een destructief narcisme doorzien.

Gezond volwassen narcisme, een houden van jezelf, kenmerkt zich door inlevingsvermogen, gevoel voor humor, het vermogen om bevredigende intieme relaties te hebben en altruïsme.

Kinderen van narcistische ouders moeten zich heel erg inspannen om dit niveau van ontwikkeling te bereiken, omdat ze niet de gelegenheid hadden om dat op een natuurlijke manier en eerder te ontwikkelen.

De impasse waarin het miskende kind is terechtgekomen, levert ook heel wat problemen op in zijn relaties. Als de eigen bodem ontbreekt, ervaren we ook onze eigen grenzen niet. En zonder duidelijke grenzen kunnen we niet weten waar we zelf ophouden en waar de ander begint. Dit leidt tot grensoverschrijding in beide richtingen: anderen zullen te ver binnenkomen in mijn territorium of ik zal de grens van de anderen niet in acht nemen.

Onbegrensd gevoel leidt tot ongedisciplineerd gedrag; terwijl het overbegrensde rigide gevoel leidt tot overgedisciplineerd gedrag. Op het intieme vlak heerst er een verwarring tussen afhankelijkheid en liefde. Zonder identiteit, zonder eigen bestaansgrond houdt elke intimiteit een dubbel risico in. Ofwel zijn we bang dat de ander, die we zo hard nodig hebben, ons zal verlaten, ofwel zijn we bang opgeslokt te worden en zelf niet meer te bestaan. Dit dilemma is ontstaan doordat zich een ?binding? heeft opgebouwd die de plaats heeft ingenomen van een gezonde ?band? met de ander. Het onechte-ik is zijn leven lang bezig met aandacht te schenken aan deze bindingen; bindingen met zijn kinderen, bindingen met zijn ouders. Van de kant van de ouders is de bekommernis: hoe kan ik mijn kinderen vasthouden? Van de kant van de kinderen leeft de onbewuste vraag: hoe kan ik mijn ouders tevreden stellen, opdat ze mij bewijzen dat ze van me houden? Een duidelijke uitwas hiervan zien we met feestdagen. Kinderen voelen zich verplicht, vaak ten kosten van heel andere behoeften, die dagen bij hun ouders door te brengen. Geven ze hier geen gevolg aan, dan voltrekt zich een drama bij de ouders: de kinderen zijn ondankbaar, erger nog, ze zijn onwaardig. De kinderen voelen zich schuldig en ze zullen allerlei uitvluchten moeten zoeken. Hiervoor kunnen ze (volwassen zijn en kinderen hebben) weer hun eigen kinderen gebruiken. Nogmaals, deze binding tussen ouders en kinderen, de eerste in het leven, zal alle andere relaties in het leven schaden. Het in narcistisch opzicht onvervulde kind blijft deze binding in stand houden vanuit zijn onstilbare honger naar liefde, aandacht en genegenheid. Intimiteit is vanuit deze basis niet mogelijk. Seks wordt vaak gebruikt als substituut voor de verloren intimiteit en het gebrek aan mogelijkheid tot liefde geven en ontvangen. Dit manifesteert zich vooral aan de kant van de vrouw. Het narcisme van de vrouw camoufleert zich vaak achter het masker van steeds aardig, lief en ?gevend? te zijn. ...... Mensen met een sterke grootheidswaan komen alleen bij de psychotherapeut wanneer de depressie om de hoek komt kijken. Op het bewuste niveau lijden zij minder onder de grootheidswaan, de omgeving vaak des te meer.

Misschien is dit wel de grootste oorzaak van de moeizame partnerrelaties: mannen zijn in de gelegenheid de grootheidswaan langer intact te houden; de situatie van de vrouwen geeft meer aanleiding tot depressie. Zij komen dan ook eerder bij de therapeut.

Het narcistische gezin: Als ouders enkel van zichzelf houden

kenmerken

symptomen

ontmaskeren

Omgaan met een narcist is als omgaan met een kind. Hou daar altijd rekening mee. Je kunt het vergelijken met het gedrag / bewustzijn van een kind van 5/6 jaar. Die liegen ook om hun zin te krijgen. Die manipuleren ook. Het enige verschil tussen het kind en de volwassen narcist is dat de narcist niks leert en niet veranderbaar is. Je bent immuun voor de narcist als je hem ziet in zijn ware gedaante.

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS)

leugenaar

Negeren, wordt verteld, is het ergste wat je een narcist kan aandoen.
Een narcist kan met je boosheid omgaan maar negeren is teveel, dat kan een narcist niet hendelen.
Narcisten leven van emoties en voeden zich met emoties, en negeren betekend dat je geen enkele emotionele reactie vertoont.

Psychopaten

kenmerken

Mogelijke oorzaak: "Ook wanneer je een groot verlies hebt geleden als kind, bijvoorbeeld het overlijden van een ..."

primaire en secundaire insomnie

Narcisten kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze een onvoorspelbaar karakter hebben. Ze worden agressief als ze de situatie niet onder controle blijken te hebben en het gaat niet zoals ze hadden gedacht. Dan gaan narcisten onberekenbaar worden, ze gaan stalken, worden agressief, maar voelen zichzelf nog het meest het slachtoffer en dat weten ze goed naar de buitenwereld over te dragen! Ze verspreiden roddels over mensen (exen) om zichzelf schoon te praten.

Narcisten kunnen zo goed liegen dat de meeste mensen niet eens beseffen dat ze met een narcist te maken hebben, want ze lijken in de omgang zo "normaal"! Het zijn hele goede acteurs.

Pas als mensen zich tegen een narcist keren komen ze erachter dat ze met een gestoorde te maken hebben want dan valt de narcist door de mand. Ze flippen als ze mensen niet onder controle hebben en gaan dan dingen doen wat iedere logica te boven gaat van een normaal denkend mens. Prijs de narcist de hemel in en je hebt er een goede vriend aan. Heb je een keer commentaar of betrap je ze op leugens dan is de vriendschap over want een narcist houdt niet van kritiek en is dan diep beledigd! Eigenlijk moet je diep medelijden hebben met een narcist want ze zijn echt zielig omdat ze zelf in de overtuiging leven dat ze bij iedereen goed in de markt liggen en normaal overkomen. Hoewel de mensen in de directe en naaste omgeving (familie) weten dat de narcist gestoord is (we hebben bewijsmateriaal gezien) willen zij dat de narcist niet laten merken om de narcist niet te kwetsen, dus laten ze hem/haar in de waan, spelen het spelletje mee! Want een narcist die doorslaat kan een gevaar voor zichzelf en voor anderen zijn.Narcisme is een (zware) geestelijke persoonlijkheidsstoornis (ziekte) die moeilijk of niet te behandelen is en kunnen eindigen in een inrichting alwaar ze, indien mogelijk, behandeld moeten worden door mensen met veel ervaring, want beginnelingen winden ze zo om hun vinger met hun charmes.

Het beëindigen van een relatie ligt nooit aan de narcist maar...

Toyota Landcruiser

Extravert en middelpunt van de belangstelling

Narcistische pathologische leugenaar

Narcist

Hoe ontstaat narcisme?

Narcistische kinderen brengen in hun jeugdtijd al veel problemen met zich mee, zij worden geminacht en bespot, of worden gevreesd (als ze vroegtijdig agressief zijn) Zijn zullen de eersten zijn die ergens van worden verdacht, en vertonen reeds op zeer jeugdige leeftijd anti-sociaal gedrag. Zij zijn emotioneel invalide/minderwaardig en zullen door het gemiddelde van de maatschappij met afschuw en afkeer worden bezien.

Het narcistisch kind voelt zich daardoor inferieur, en dit gevoel wordt verder versterkt door de internalisering van het ideale object (vader/moeder/sociaal referentiekader)en de vernederende/sadistische oordelen die dit ideale object over hem uitspreekt. De Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (voorts: NPS) is een compensatoire aanpassing aan emotionele in-capaciteit en de vernederende beoordeliing door het ideale object. Deze aanpassing geeft de narcist het gevoel uniek, anders en beter te zijn, zij het wel alleen in zijn eigen teruggetrokken wereldje.

Verdiend een moeder, die een poging doet tot zelfdoding zonder rekening te houden met de psychische gevolgen voor haar kinderen, haar kinderen? Als kind verwacht je van je ouders bescherming, veiligheid, onvoorwaardelijke liefde. Als een moeder via zelfdoding ?kiest? om van jou weg te gaan roept dat allerlei vragen op: ben ik niet lief genoeg? Wilde mama mij niet zien als ik groot ben? Ben ik niet de moeite waard??

Bij sommige zie je eerst hun enorme EGO binnen komen, daarna komen ze zelf.

* * *

Tijdens het lezen van het manuscript "Mijn zusje doet gek" door Anna Laagland, dacht ik op enig moment aan onze aanwezigheid tijdens de begrafenis van .... , een leuke en hele mooie meid, haar minder mooie zus en de dieper oorzaak die voorafging aan haar dood.

Enkele intrigerende stukjes uit het manuscript "Mijn zusje doet gek" door Anna Laagland:

Dat mijn zusje een "eigen waarheid" heeft ondanks dat het niet strookt met de werkelijkheid.

'Normaal zeg ik tegen mensen, ga nog eens proberen te praten met elkaar, maar dat had ik jou express niet
geadviseerd'

'Weg blijven uit haar buurt', adviseerde de psycholoog mij, als ze je alleen al zou zien, kan ze gefrustreerd raken en nieuwe dingen gaan bedenken om je het leven zuur te maken'

Want,'zegt de psycholoog, 'zolang je zusje het idee heeft dat het niet goed gaat met jou, dan is ze gerust. Dan zal ze niet zo snel proberen je leven kapot te maken.

Zo ben ik er sinds kort achter dat ze dit niet alleen bij mij, maar met alles en iedereen in haar leven doet. Dat is nu juist kenmerkend voor haar stoornis, ze bedenkt voor zichzelf een waarheid, gaat deze zelf geloven en naar handelen. Aangezien ze zich ook nog eens verheven voelt boven alle andere mensen, vindt ze het normaal dat ze andere mensen kan kwetsen, manipuleren en strafbare feiten mag plegen, waar ik (en dus ook andere mensen) de dupe van ben geworden.
Ze ziet dit overigens niet als kwetsen, manipuleren of strafbare feiten, zij ziet het als dat ze juist gehandeld heeft en dat op een manier heeft gedaan die getolereerd word. Anders was zij wel op de vingers getikt of "gestraft" door een veroordeling. Daarbij speelt het een rol dat mensen met zo'n stoornis zich niet weten in te leven in de gevoelens van anderen en zich daardoor niet bewust zijn van het leed dat zij toebrengen.
 

Geplaatst op 9 mei 2010 bij: http://www.tenpages.com/manuscript/mijn_zusje_doet_gek/lezen

"WAAROM GAAT HET ALTIJD OVER JOU?" iedereen die veroordeeld is om met een narcist om te gaan moet dit boek lezen, Het biedt klinkende tips en glasheldere inzichten"

Antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS)

Narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornis pdf

Iedereen begrijpt dat het heel dom is te denken dat je heel slim bent, helaas voor de narcist is dat een wijsheid die de "superieure" narcist niet begrijpt. De enige die denkt heel slim te zijn is de narcist zelf.

Overlast van een narcist? Laat deze in de waan dat het effect heeft anders verzinnen ze weer iets doms.

Uitputting
De narcist zelf heeft nogal rare slaap gewoonten en waag het niet hem daar bij te storen. Een ander gunt de narcist daarin tegen geen moment rust. Ervaringsdeskundige bevestigen dat de narcist zelfs slaap als een vorm van misbruik gebruikt! Zo kan de narcist je met opzet wakker houden en bewust storen, als je net even 'n minuutje voor jezelf neemt. Juist als je moe bent, puur en alleen om je te verzwakken, om je uit te putten etc. Zodat je geen kracht meer hebt om weerstand te bieden!

De psychologische stijl van narcistische moeders

IEMAND MET NPS GEBRUIKT MENSEN....(bijvoorbeeld met het creëren van een gezamenlijk belang) zelfs de eigen kinderen.

Voorbeeld: Moeder heeft moeite met de opvoeding van de kinderen, de kinderen raken volledig ontspoort door de intolerante en inconsequente opvoeding, moeder maakt haar persoonlijke waarheid en vindt dat de buren de oorzaak zijn, moeder veroorzaakt hierop elke nacht burengerucht wat tevens een onrustige nachtrust bij haar kinderen veroorzaakt die zich hier niet van bewust zijn, de buren pikken het na jaren het niet meer (actie/reactie maar nooit nachts), dat ontgaat de kinderen niet, moeder vertelt de kinderen dat de buren ook hun nachtrust verstoren, de kinderen willen hun moeder behagen en doen spontaan mee met het pesten van de buren, de buren laten zich van tijd tot tijd horen waarop de moeder bij iedereen zielig gaat lopen klagen en uit medeogen hulp krijgt aangeboden zodat de buren tijdens hun nachtrust effectiever gepest kunnen worden, met als gevolg op elke actie een reactie en de buren nog meer de schuld krijgen.

Het positieve hiervan is dat moeder en kinderen een gemeenschappelijk belang nastreven, dat de kinderen niet opvallend lawaai mogen maken door tegen de muren te slaan, hiervoor in de plaats vinden er harde conversaties plaats of worden de kinderen bijv. heel vroeg in de ochtend of heel laat in de nacht (lagere school en om 23:00 uur naar bed) door moeder gekieteld met veel geschreeuw als gevolg.

Wat zou er met deze fragiele balans gebeuren als de buren er niet meer zijn?

Wellicht is die schreeuw om aandacht met haar zelfmoord poging in 2009 (net geen plaatsje bij haar zus die hiervoor een hele goede reden had) dan niet meer effectief en loopt het een tweede totaal anders. Met haar kinderen komt het kennelijk niet meer goed, als je alles moet geloven wat je ze onbeschoft hoorde zeggen tegen hun moeder, die hier mee heeft geoogst wat ze heeft gezaaid.

Stel het verweer "ze dagen me uit" kenmerkend is voor deze ziekte, dan is het doortrekken van de toilet kennelijk al voldoende om hun wangedrag daarna te vergoelijken.

Als van oudst: Hebben wij tijdens het eten plezier, wordt er veel gelachen, horen we even later hun harde muziek. Zielig en zo kenmerkend.

Praktijkvoorbeeld hoe een narcist zijn omgeving manipuleert:

 • Heb je overlast van een narcistische buur(vrouw), hou er dan ernstig rekening mee dat deze alles zal aangrijpen om jou ook via je medebewoners dwars te zitten.
 • Geldt voor jou straat bijvoorbeeld een parkeerverbod, hebben meerdere bewoners last van een hardnekkige dubbel parkerende medebewoner, verschijnt regelmatig de politie in de straat en krijgt de buurman een bekeuring, dan zal de narcist er alles aan doen om jou naar voren te schuiven als de schuldige.
 • De narcist ondernam in dit voorbeeld direct actie toen de dubbel parkerende buurman die zelfde dag weer dubbel parkeerde, door naar buiten te komen met het smoesje "buurman volgens mij met ik heb een probleem met mijn achterlichten" daarna kwam het onderwerp dubbel parkeren waarbij de narcist de buurman wel even vertelde wie hier de politie belt.
 • Helaas weet die buurman niet dat hij gebruikt wordt voor meer dan alleen het spontaan ontstane achterlicht probleem.
 • Dat is de zieke belevingswereld van een narcist: Ben je mijn vriend niet dan ben je mijn vijand.
 • Gelukkig hebben kleine kinderen grote oren, zodat we dit praktijkvoorbeeld kunnen schrijven.
 • Dat je de overbuurman een aardige vent vindt, dat je geen voorstander ben van bekeuringen, dat je weet dat jou geen bekeuringenstandpunt niet door andere bewoners wordt gedeeld, is allemaal niet meer belangrijk op het moment dat de narcistische buurvrouw jou aanwijst en de buurman denkt dat de bekeuring via jou komt.
 • Naast een narcist wonen is naar mijn mening vergelijkbaar met wonen naast een gekkenhuis, er is altijd wel iets te beleven.