Vaak gestelde vragen over geluid
 redactie: Elly Waterman (http://www.tonelly.nl/geluid/faq_geluid.htm)


Mist u het antwoord op uw vraag, stel hem dan aan het Geluidforum
Delen van dit bestand zijn nog in het Engels - hier wordt - heel erg langzaam - aan gewerkt!

INHOUD

1.

Informatie op het Internet

--

2.

De basis van de akoestiek

2.1

Wat is geluid?

   

2.1.1

Hoe plant geluid zich voort?

2.2

Wat is een decibel (dB)?

2.2.1

Hoe hard klinkt een decibel (de geluidsthermometer)?

2.3

Hoe wordt geluid gemeten? (zie ook hoofdstuk 9)

2.4

Wat betekent dB(A) of A-gewogen?

   

2.4.1

Wat is Lden?

   

2.4.2

Wat was de etmaalwaarde?

2.5

Hoe tel je geluidsniveaus op?

2.6

Hoe werkt het oor?

2.7

Wanneer is geluid onveilig?

2.8

Wat is geluid intensiteit?

2.9

Hoe neemt geluid af met afstand?

2.10

Wat is geluidsvermogen?

2.10.1

Hoe wordt geluidsvermogen gemeten?

2.11

Wat is de geluidssnelheid in lucht, water....?

2.12

Wat is luidheid?

2.13

Waardoor varieert de sterkte van geluid in de buitenlucht?

--

3.

Trillingen

3.1

Wat zijn trillingen?

3.2

Hoe worden trillingen gemeten?

3.3

Hoe kunnen trillingen beperkt worden?

   

3.4

Wat is resonantie?

--

4.

Bouwakoestiek

4.1

Wat is galmtijd?

4.2

Wat is geluidsabsorptie?

4.3

Wat is het verschil tussen isolatie en absorptie?

4.4

Hoe wordt isolatie gemeten?

4.5

Hoe verbeter ik de isolatie van mijn huis?

   

4.5.1

Voorzetwanden

4.6

Tips voor het binnenmilieu in kantoren

--

5.

Geluidhinder

5.1

Wat is geluidshinder ?

   

5.2

Wat te doen als ik last van mijn buren heb?

   

5.3

Wat is muzak?

--

6.

Diversen

6.1

Wat is anti-geluid?

6.2

Wat is de geluidsbarriere?

6.3

Kan je geluid focusseren?

6.4

Wat is sonoluminescentie?

6.5

Waardoor komt er een toon als je over een fles blaast?

6.6

Waarom hoor je de zee ruisen in een schelp?

6.7

Wat zijn de muziek intervallen?

6.8

Wat veroorzaakt de "helium stem"?

6.9

What is structural acoustics?

6.10

Wat is het Doppler effect?

6.11

Wat is witte ruis en roze ruis?

   

6.12

Hoe werkt een luidspreker?

   

6.13

Wat is audiologie?

   

6.14

Wat is de hoogste geluidsdruk?

--

     

7.

Geluidwetgeving

7.1

Welke Nederlandse geluidwetgeving bestaat er?

   

7.2

Welke regels staan er in het Besluit Geluidhinder Spoorwegen?

   

7.3

Wat is de Europese richtlijn Omgevingslawaai

--

     

8

Psychoakoestiek

8.1

Wat is psychoakoestiek?

   

8.2

Wat is de gehoordrempel?

8.3

Hoe kan je met twee oren horen of geluid recht van voren of recht van achteren komt?

       

--

9.

Geluidsmetingen

9.1

Hoe wordt geluid gemeten?

9.2.1

Wat is een galmkamer?

   

9.2.2

Wat is een dode kamer?

   

9.3

Wat is een microfoon en hoe werkt een microfoon?

   

9.4

Resolutie bij het meten van geluid

--

     

10.

Geluidsmaatregelen

10.1

Hoe werkt een geluidsscherm?

       

11.

Tabellen

10.1

Formules voor A weging en 1/3 octaven.

10.2

Tabel voor A, C and U Weging.

 

12.

Bronvermelding

--