HSL-Zuid door de Hoeksche Waard
 

Vanuit Barendrecht buigt de HSL af naar het zuiden door het gebied de Hoeksche Waard via een afgezonken spoortunnel onder de Oude Maas, een nieuwe verbinding van ongeveer 2,5 kilometer lang. Ter hoogte van de Lindtse Dijk, v?r recreatiegebied de Veerplaat in gemeente Zwijndrecht, gaat de hogesnelheidslijn de tunnel onder de Oude Maas in. De lijn gaat onder het Zuiddiep door en komt in de polder het Nieuwe Land weer boven, ten oosten van Puttershoek, gemeente Binnenmaas.

 

 

De tunneltoeritten bevinden zich ter hoogte van de Gorsdijk. Na deze tunnel ligt de hogesnelheidslijn in een open toerit waar het spoor langzaam oploopt tot maaiveldhoogte. Voordat deze hoogte bereikt is, kruist eerst het wegviaduct Molendijk de HSL-Zuid bovenlangs. Daarna ligt het spoor ruim vier kilometer op maaiveldhoogte voordat het in een verdiepte open bak daalt om de bebouwingslint Mookhoek te kruisen. De weg over deze dijk, Stijense Dijk, wordt over de spoorlijn heen geleid. Het verkeer op de N217 Maasdamseweg, drie kilometer noordelijker, kruist de HSL-Zuid onderlangs. De Maasdamseweg is daartoe gedeeltelijk verdiept.
 

   
     
Na Mookhoek komt de HSL-Zuid nog even terug op maaiveld om vervolgens weer te dalen in de tunnel onder de Dordtsche Kil. De Boomdijk en de Lage Dijk zijn hiervoor afgesloten.  Landbouwgebieden, woonhuizen en bedrijven zijn bereikbaar via de Lange Dam en de Eerste Kruisweg, deze zijn aan weerszijden van de spoorlijn met elkaar verbonden. De zinktunnel onder de Dordtsche Kil begint in de Hoeksche Waard, ter hoogte van de Schenkeldijk in gemeente Strijen. De hogesnelheidslijn-Zuid duikt v?r de Wachtdijk onder de grond, onder de Dordtsche Kil door.

       
 

HighspeedAlliance

HSL-Zuid Cockpit-spel