Ik en de Wet Computercriminaliteit

De brochure 'Ik en de wet Computercriminaliteit' is een uitgave van SURFnet bv te Utrecht en is tot stand gekomen in samenwerking met de Divisie Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), de Interregionale Teams Computercriminaliteit, experts uit de SURFnet-klantenkring en de leden van CERT-NL.

Inhoud

  1. Waarom deze brochure?
  2. Computervredebreuk
  3. Computerfraude
  4. Computerterreur
  5. Computervirussen
  6. Aftappen
  7. Huiszoeking
  8. Tot slot
  9. Adressen

Bron: Surfnet.nl