Waarom deze pagina?

Op 1 maart 1993 is de 'wet computercriminaliteit' van kracht geworden. De overheid heeft met deze wet duidelijk gemaakt dat het haar ernst is met het aanpakken van deze nieuwe vorm van criminaliteit. Bij de samenstelling van de wet is gebruik gemaakt van de kennis van specialisten uit de praktijk. Daarnaast zijn er teams opgericht ter bestrijding van computercriminaliteit.

Met deze wet kunt U als manager of beheerder van een computer- of netwerksysteem aangifte van computercriminaliteit doen. Deze pagina's proberen duidelijk te maken wanneer uw oplettendheid vereist is en hoe u in gevallen van vermoede computercriminaliteit kunt optreden.

De wet computercriminaliteit is ontstaan door een wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Hierbij is gekeken naar het toenemende economische belang dat aan informatie wordt gehecht. Steeds meer worden bedrijven voor hun primaire bedrijfsvoering afhankelijk van informatie. En steeds meer wordt deze informatie in elektronische vorm verwerkt.

Het wordt steeds belangrijker om te voorkomen dat onbevoegden moedwillig kennisnemen van informatie, laat staan deze wijzigen. Zodoende moeten beheerders en managers van computer- en netwerksystemen op hun hoede zijn bij het bewaken van de aanwezige, vaak gevoelige informatie. Dit geldt te meer omdat beveiliging een dynamisch gebeuren is; het is nooit af: altijd zal uw oplettendheid vereist zijn om de technische ontwikkelingen op zijn minst bij te houden.

Deze pagina's bieden mogelijkheden om uw systemen veiliger en effectiever te gebruiken. De wet biedt aanknopingspunten bij beleidsvorming op het gebied van computerbeveiliging en bij het definiĆ«ren van procedures en maatregelen. 

U wordt met deze pagina niet juridisch geschoold, u wordt niet getraind in het lezen van de wetsteksten. Ook de technische kennis die u nodig hebt om narigheid, ontstaan door onfatsoenlijk computergebruik op te lossen, zult U op deze pagina niet vinden.

Wel krijgt u aanwijzingen in welke gevallen u alert moet zijn en wanneer u verdere stappen, bijvoorbeeld een aangifte, kunt ondernemen. U doet er overigens verstandig aan een beleid te vormen over het doen van aangifte. En zeg bij dit alles niet: 'Dat overkomt ons niet!'. Iedereen kan slachtoffer van computercriminaliteit worden. Alert zijn op dit soort ellende is geen luxe of hobby maar keiharde noodzaak.

Het Wetboek van Strafrecht is sinds 1 maart 1993 aangevuld met een aantal termen, die op deze pagina worden toegelicht. Denk hierbij aan: telecommunicatie, telecommunicatie-infrastructuur, aftappen,  computervredebreuk,  geautomatiseerd werk. Om de voor u belangrijkste veranderingen gestructureerd duidelijk te maken, is de volgende indeling gemaakt.

Allereerst wordt het begrip 'computervredebreuk' toegelicht, de strafbaarheid ervan wordt uitgelegd, en er worden maatregelen ter preventie, signalering en afhandeling gegeven. Ook over herkenning door een beheerder van deze vorm van computercriminaliteit wordt het een en ander uitgelegd.

Vervolgens komen op dezelfde wijze computerfraude en computerterreur aan de orde.

Aansluitend wordt aan computervirussen aandacht besteed. 

Daarna: aftappen als strafbare handeling. 

Tot slot worden uw rechten en plichten bij huiszoeking opgesomd in het geval van onderzoek in het kader van computercriminaliteit. 

In de slotbeschouwing wordt het geheel nog eens in een breder kader geplaatst.

Bron: www.surfnet.nl