Wat is WiFi.

WiFi staat voor de afkorting "Wireless Fidelity". De term WiFi wordt gebruikt voor draadloze netwerken die gebaseerd zijn op de IEEE 802.11 standaard. Op deze standaard zijn ondertussen een aantal variaties bedacht wat te maken heeft met de snelheid, encryptie en de werk frequentie van de WiFi apparatuur.

WiFi maakt gebruik van een stuk band waar gebruik zonder vergunning gebruik is toegestaan. Het maximaal toegestane vermogen in Europa is 20dBm EIRP. Dit betekend dat de antenne 100mW mag uitstralen. Maak je gebruik van een richtantenne en de gebruikte apparatuur levert 100mW dan zal deze norm al snel overschreden kunnen worden. Dit is als volgt te bepalen:

zendvermogen - demping connectors en kabel + versterking antenne.

Bijvoorbeeld bij gebruik van een antenne plus kabel van met een versterking van 12 dBi resteert dus nog slechts 8 dBm voor het zendvermogen. Meer dan 20dBm is niet toegestaan en alles wat hierboven komt is niet toegestaan voor gebruik zonder vergunning.

De snelheid die gehaald kan worden met standaard WiFi apparatuur is 11Mbit/sec. met de IEEE 802.11b standaard of 54Mbit/sec. voor de IEEE 802.11g standaard. Dit is de maximale bitsnelheid van de link zelf, er blijft voor gebruik wat minder over. In de praktijk ligt de maximale doorvoersnelheid lager.( ongeveer 6Mb/sec netto voor 802.11b). Is de verbinding niet sterk genoeg tussen de WiFi apparaten dan zal er terug geschakeld worden naar een lagere snelheid tot dat de link stabiel functioneert. (1, 2, 5.5 Mbit/sec.). En een verbinding wordt al snel slechter als er tussen de zender en ontvanger beton, ijzer en andere materialen bevinden. Binnenmuren verzwakken ongeveer 6 dB, betonnen vloeren zo'n 10 tot 30dB. In de praktijk zul je tussen verdiepingen in al gauw 'buiten bereik' kunnen zijn. Dit gedrag wordt veroorzaakt door de hoge frequentie waarop de WiFi apparatuur uitzendt. (2.4GHz). Dus zolang de antennes van de WiFi apparatuur elkaar kunnen "zien" zal de verbinding 100% zijn. Ook kunnen andere apparaten zoals magnetrons storing veroorzaken omdat deze ook op de zelfde frequentie als WiFi apparatuur werken.

De beveiliging van de data die over de WiFi apparatuur gaat laat erg te wensen over. De gangbare 64 of 128 bit WEP encryptie (RC4 encryptie algoritme) is op een druk bezet access-point in ongeveer 15 minuten te kraken. Je hebt zo'n vijf tot tien miljoen data pakketen nodig om een 104 bit key (WEP 128) te berekenen. Bij een 54Mbit/sec. access-point zou dat zelfs al in 4 minuten bereikt kunnen worden. Gelukkig zijn dit theoretische waarden en zijn deze in de praktijk niet zo snel haalbaar, maar toch... Ook is het mogelijk om over de WiFi verbinding een VPN op te zetten (bijvoorbeeld IPSEC) en dan zou de WiFi key wel kraakt kunnen worden, maar dan loop je tegen de versleutelde verbinding aan. De hierop door de industrie bedachte verbetering die "WPA" genoemd wordt zit wat beveiliging beter in elkaar. Deze is terug te vinden onder de IEEE 802.11i aanduiding.

Alle WiFi apparatuur dat het "WiFi alliance" keurmerk draagt moet met elkaar kunnen communiceren.

De onderstaande tabel geeft de kanaal indeling weer voor de WiFi apparatuur.

Let op: de kanalen hebben een flinke overlap! Je moet 4 kanalen verschuiven (!) om helemaal geen last van een nabuurstation te hebben!

Kanaal VS/Canada Europa Frankrijk Spanje Japan
1 2412 2412 - - 2412
2 2417 2417 - - 2417
3 2422 2422 - - 2422
4 2427 2427 - - 2427
5 2432 2432 - - 2432
6 2437 2437 - - 2437
7 2442 2442 - - 2442
8 2447 2447 - - 2447
9 2452 2452 - - 2452
10 2457 2457 2457 2457 2457
11 2462 2462 2462 2462 2462
12 - 2467 2467 - 2467
13 - 2472 2472 - 2472
14 - - - - 2484

De Wifi apparatuur opereert gedeeltelijk op secundaire basis in de 13 cm band. Dit betekend dat zendamateurs storing kunnen veroorzaken omdat zij daar mogen zenden. Het maximale legale toegestane vermogen is 120 Watt. De amateur-band loopt vanaf 2300 MHz door tot en met 2450 MHz, dat is het rode gedeelte in de tabel.

Dus ook Bluetooth valt in de amateur-band (2400-2483,5 MHz).

Let op: de kanalen hebben een flinke overlap! Je moet 4 kanalen verschuiven (!) om helemaal geen last van een nabuurstation te hebben!

Bron: http://www.pa3hfn.com/wifi/wifi.html

Zie ook:

Wifi helical antenne.

Helix antenne (helical antenna) voor 802.11b draadloze netwerktoepassingen

wirelessleiden wiki site

Wat is Wifi (deel-2)

Wat is WiFi
WiFi staat voor wireless fidelity. De term WiFi wordt gebruikt voor draadloze netwerken die gebaseerd zijn op de IEEE 802.11 standaard. De data wordt via radiogolven op een frequentie van 2.4 GHz verzonden. WiFi maakt hiertoe gebruik van een vergunningvrij deel van de ether. Ook de afstandbediening van uw televisie en bepaalde huistelefoons maken hiervan gebruik. Alle netwerkapparaten met het keurmerk van de
WiFi Alliance zijn in staat met elkaar te communiceren. De WiFi Alliance is de wereldwijde non-profit standaardisatieorganisatie voor draadloze netwerken volgens de 802.11 standaard. Op dit moment zijn 336 organisaties lid en hebben 648 producten WiFi certificering ontvangen sinds het begin van die certificering in maart 2000. Het doel van de leden van de WiFi Alliance is om de gebruikservaring van de eindgebruiker te verbeteren via de samenwerking tussen de producten.

Hoe kan ik verbinding krijgen met een WiFi netwerk?
Om met een WiFi netwerk te kunnen communiceren moet u beschikken WiFi insteekkaart of losse WiFi adapter (met USB-aansluiting) en de daarbij bijgeleverde WiFi software. Afhankelijk van de plek waar u zich bevindt dient u eventueel ook over een kleine antenne te beschikken. Het radiosignaal heeft namelijk moeite met het doordringen van bijvoorbeeld betonnen muren. U dient zicht te hebben op de antenne waarvan u de signalen ontvangt. De antennes moeten elkaar kunnen 'zien' oftewel er dient sprake te zijn van 'line of sight'.

Zijn WiFi radiogolven schadelijk voor de gezondheid?
De radiogolven zijn niet schadelijk voor de gezondheid omdat deze met een zeer laag vermogen worden verzonden. Dit vermogen is vergelijkbaar met die van de afstandbediening van uw televisie. Uw mobiele telefoon zendt veel sterkere radiogolven uit.

Wat is dan het maximaal toegestane zendvermogen?
Volgens de ETSI-normen mag in Europa met een maximale EIRP van 20 dBm worden uitgezonden. Dit komt overeen met een zendvermogen van 100 mW. Dit is dus het vermogen dat maximaal uitgestraald mag worden. Het uitgestraald vermogen wordt als volgt berekend:

zendvermogen - demping connectors en kabel + versterking antenne.
-Bij gebruik van een antenne plus kabel van netto 13 dBi resteert dus nog slechts 7 dBm voor het zendvermogen. Meer is niet toegestaan omdat dan de grens van 20 dBm wordt overschreden. Bij overschrijding moet het vermogen van de zender worden 'teruggeschroefd' naar 5mW (inverse log(7/10)).

WifiHw houdt zich aan de norm van 100 mW EIRP.
In de
Telecom Nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle vrijgestelde toepassingen in Nederland. Het gaat hierbij om radio zendapparaten die met elkaar gemeen hebben dat zij over het algemeen een gering zendvermogen hebben en bedoeld zijn voor de overbrugging van korte afstanden, zoals wifi. Het gebruik ervan is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vergunning.

Wat houdt virtual private networking (VPN) in?
Een Virtual Private Network (VPN) is een beveiligde verlenging van een netwerk naar ieder gewenst punt op het internet zoals een laptop. Door de datastroom op een geavanceerde manier te versleutelen (encryptie) kunnen gegevens veilig worden verzonden over het internet.

Hoe kan ik een VPN aanleggen?
Door een zogenaamde VPN Concentrator te plaatsen tussen het netwerk en het internet. Deze techniek is te vergelijken met een tunnel: een gesloten systeem met twee uiteinden. De opening is een laptop of handheld en het einde van de tunnel (die als het ware dwars door het internet is aangelegd) komt uit in het netwerk. VPN is een algemeen geaccepteerde techniek en wordt wereldwijd gebruikt door overheden en vele grote bedrijven. WifiHw kan hierbij assisteren. De opbrengsten van dit project komen ten goede aan de doelstelling!

Hoe snel is een WiFi netwerk?
Een verbinding via een WiFi netwerk haalt hogere snelheden dan adsl- en kabelverbindingen. Een snelheid van 11 Mbit/s is mogelijk. In de praktijk ligt de snelheid lager: 2 Mbit/s is een wat realistischer schatting. Wat de snelheid betreft is wireless LAN vergelijkbaar met internet via de televisiekabel (verg. Wanadoo): hoe meer mensen in uw omgeving er gebruik van maken hoe trager de verbinding wordt. Oplossing voor een WiFi netwerk is dan het bijplaatsen van nodes.

Hoe veilig is WiFi
Een wireless LAN is net zo veilig als het internet. Niet dus. Neem dus dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht als bij een ADSL, of kabel of telefoonaansluiting op het het internet:
- installeer een virusscanner;
- zorg voor een regelmatig update van de virusscanner;
- installeer een firewall, zoals ZoneAlarm;
- een hardwarematige firewall kan ook. Deze zijn vaak in routers ingebouwd;
- voor WiFi gelden nog speciale beveiligingen, zoals WEP en MAC.

Heeft slecht weer invloed op de kwaliteit van de verbinding?
Nee, op zeer harde stortregens na. Bij dit weertype zou wellicht de snelheid tijdelijk enigszins kunnen dalen.

Kan ik meerdere PC's aansluiten op ?n WLAN-kaart?
Ja. Geen probleem. U heeft wel een hub of router nodig om het signaal te kunnen delen.

Waar moet ik de antenne plaatsen?
Bij voorkeur op het dak, maar in elk geval dient u de antenne die het signaal aan u zendt te kunnen zien. Een zogenaamde 'richtantenne' verdient de voorkeur. Het plaatsen en uitrichten van de antenne kost de nodige tijd, inspanning en handigheid. Sommige mensen kiezen er voor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. WifHw kan hierbij helpen. De opbrengsten van dit project komen ten goede aan de doelstelling!

Wat is het verschil tussen WiFi, ADSL en kabelinternet?
Een Wifi aansluiting kan in principe overal, op elke plak worden gerealiseerd worden. Dit in tegenstelling tot een kabel of ADSL. Providers vinden het soms gewoon te duur om voor een dunbevolkt gebied verbindingen te maken. Voor oude, historische gebouwen is er het voordeel dat er niet gehakt of gesloopt hoeft te worden voor een Wifi aansluiting. Denkt u aan bijvoorbeeld oude kerkgebouwen of musea.
WiFi is vele malen sneller dan een kabel of ADSL aansluiting.
WiFi is zoals gezegd draadloos. Het signaal verplaatst zich via de lucht. Voor ADSL en kabel is een draadverbinding noodzakelijk.

Stoort draadloos internet andere apparatuur?
Draadloos internet maakt gebruik van de 2,4 Ghz band. Ook andere huishoudelijke apparaten zoals magnetrons, afstandbedieningen en draadloze toetsenborden maken gebruik van deze frequentie. Het signaal kan dus be?vloed worden door dergelijke apparaten.

Is het ook mogelijk om met mijn laptop buiten WiFi te ontvangen?
Ja, WifiHw gaat draadloos outdoor to outdoor verbindingen. Indien uw laptop is voorzien van een PCMCIA WLAN kaart (802.11b) dan kunt u een verbinding maken.

Wat is de reikwijdte van een draadloos systeem?
Dat hangt samen met de gebruikte antennes en de hoogte van deze antennes. De omgeving is ook erg van invloed. In beboste gebieden of over water komen radiogolven minder ver dan bijvoorbeeld in een open veld. Wireless Leiden heeft een afstand van 9 kilometer overbrugd met Benthuizen.