Webcam tegen burenterreur

Klagers leggen overlast steeds creatiever vast

Amsterdam - Slachtoffers van burenoverlast worden steeds creatiever in het aanpakken van overlastgevers. Een groeiend aantal mensen gaat zelf aan de slag met het verzamelen van bewijsmateriaal. *Ze zetten webcams, geluidsmeters en camera?s in om hun klacht sterker te maken.

Burenoverlast is een groot nationaal probleem. Twee op de drie Nederlanders heeft met enige regelmaat last van hun buren, zo blijkt uit onderzoek van juridisch dienstverlener JuroFoon.

Uit een recente inventarisatie van de landelijke koepel van woningcorporaties Aedes blijkt dat mensen steeds vaker melding maken van burenoverlast. De klachten gaan over van alles: van krijsende baby?s, illegale wietplantages, rokende barbecues en jankende katten.

Het uiterste redmiddel, huisuitzetting, is in het afgelopen jaar steeds minder toegepast. Volgens Aedes is dat te danken aan oplossingen als buurtbemiddeling en de inzet van mediators. Ook eigenaren van koopwoningen worden door de politie vaak doorverwezen naar buurtbemiddeling.

Via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is tweederde van de 7600 overlastzaken onder leiding van een onafhankelijk buurtbemiddelaar opgelost. Het gaat hier om individuele zaken bij zowel huurders als bezitters van een koopwoning.

Wie daar niet genoeg aan heeft kan altijd nog naar de rechter stappen. Volgens JuroFoon kan geluidsoverlast namelijk worden beschouwd als ?onrechtmatige inbreuk?. De rechter kan dan bepaalde zaken verplichten te doen of juist verbieden. Bron: http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2010/08/webcam_tegen_burenterreur.html

*Een ander belangrijk voordeel is dat 24/7 elke instantie, (uw) kennis, relatie middels de door u toegezonden website internetgegevens, hiervan getuigen zijn via het internet. Dat is vooral belangrijk als de overlastgever op een hoekhuis woont, waardoor uw verhaal eenzijdig en moeilijk verifieerbaar is.

 

Ondervinding

Als bovendien het vermoeden bestaat dat de overlastgever een narcistische pathologische leugenaar(ster), die elke excuus (elk normaal huiselijk leefgeluid van u) aangrijpt om dagelijks (ook tussen 23 en 6 uur) overlast te veroorzaken en dat vergoeilijkt met leugenachtige en zielige verhalen naar buren, (uw) vrienden en relaties waardoor men ten onrechte medeogen heeft met de overlastgever en u vervolgens mijden, kan het toesturen van de juiste internet (beeld/geluid) gegevens in dat geval zeer verhelderend werken, zeker wat betreft de betrouwbaarheid van oude en nieuwe de verhalen van de overlastgever.

De kans is groot dat de op drijfzand verkregen populariteit van de overlastgever (snel) afneemt omdat deze bepaald niet zielig blijkt te zijn, dat zou ook gebeuren als u zou verhuizen, dat maakt voor de overlastgever niets uit die zoekt direct iets anders om over te klagen, bovendien kan een narcistische pathologische leugenaar(ster) ten kosten van u en de reden van uw verhuizen spontaan een mooi verhaal maken waarmee de ster blijft stijgen.

Zo'n narcist kun je negeren maar dat werkt(e achterafgezien) als een rode lap op een stier, met als gevolg dat deze jou pas met rust laat als ze van andere mensen wel bevestiging en aandacht krijgen, uit medelijden of elk ander motief, als het financieel en maatschappelijk maar iets extra's oplevert, maar dat veranderd en/of verergerd zodra een narcist merkt dat hun gesprekspartners weten of ontdekten wie die buren zijn, omdat deze gesprekspartners wel intelligent genoeg waren om de verhalen te verifiëren en erachter kwamen dat ze zelf slachtoffer zijn en zich schamen om hun achterklap en houding jegens de slachtoffers van de overlastgever.

Overlastgevers, we kunnen er meer, dan een boek, over schrijven.