VoIP ? Telefonie over Internet aansluitingen

Bestaande telefonie zal in de komende 5 jaar sterk verminderen door toepassing van VoIP, waardoor meer flexibiliteit en lagere gebruikskosten worden gerealiseerd. 

VoIP maakt het mogelijk om overal bereikbaar te zijn, nieuwe diensten toe te voegen zoals bijv. spreken met een klant en tegelijk een PC van deze klant overnemen om reparatie werkzaamheden uit te voeren of instructie te geven. 
Maar denk eens aan de mogelijkheden voor bijv. huisartsen posten i.c.m. videotoepassingen. Of gelijktijdig het gesprek opnemen op een 'opname-server', t.b.v. evt. bewijsvoering van gevoerde gesprekken.

Het is duidelijk dat VoIP de wereld waarin we leven ? de manier waarop we samenwerken zal veranderen. Niet zozeer om meer met werk bezig te zijn, maar om meer keuzevrijheid te bieden over hoe en wanneer werk gedaan kan worden.

Tenslotte kan men thuis werken, met het toestelnummer van het bureau op de zaak verplaatst naar de VoIP aansluiting thuis of op uw Mobiele telefoon. Niemand merkt het verschil, want er kan gewoon worden doorverbonden naar een collega op kantoor!

VoIP voorbeeld

VoIP stelt wel eisen aan aansluitingen op het internet, de apparatuur die daarvoor gebruikt wordt en de organisatie. VoIP kan n.l. een verzwaring van de taak van de afdeling systeembeheer betekenen. Beheer van de telefooncentrale wordt meestal uitbesteed, maar door naar VoIP te migreren komt spraak technologie in het zgn. data-domein terecht. 
Dat betekent dat rekening gehouden moet worden met de invloed daarvan op de bestaande organisatie.
Tevens bestaat er een groot verschil van denken tussen typische ?data? en ?spraak? technische medewerkers. Dit is een niet te onderschatten cultuurverschil.

VoIP technologie is inmiddels volwassen. Er zijn waarborgen ingebouwd voor de goede werking en spraakkwaliteit; de grootste bedrijven en vele call-centers maken inmiddels volop gebruik van VoIP.
Samsung SMT6100Technologie blijft zich ontwikkelingen. Met name de ontwikkelingen op het gebied van draadloze netwerken zullen het gebruik van VoIP nog meer stimuleren.
Er komen draadloze netwerken beschikbaar waarbij de reikwijdte niet meer in tientallen meters wordt gerekend maar in tientallen kilometers. Tevens komen er GSM toestellen / Smartphones welke naast GSM ook WiFi ondersteunen. Zodra men binnen een geautoriseerd draadloos netwerk wordt waargenomen schakelt het mobiele toestel automatisch om naar WiFi en de gesprekskosten verdwijnen en de bereikbaarheid wordt geoptimaliseerd. 

Daarnaast is het nieuwe Push to Talk initiatief van Mobiele telefoon producenten ook een belangrijke ontwikkeling (bijv Nokia E60).Nokia E60

Er is dus een re?e technology-push ten faveure van VoIP.

Aangezien VoIP is gebaseerd op computer & netwerk technologie dient er aandacht te worden besteed aan beveiliging, net zoals met de gangbare datanetwerken. Aan de andere kant moet het gevaar niet teveel worden overschat. Waar datapakketten, indien niet versleuteld, inderdaad met eenvoudige hulpmiddelen leesbare informatie bevatten, is dit met spraakpakketten een heel ander verhaal. Net zoals op een CD wordt spraak in digitale informatie omgezet, en een ander kan niet veel aan met deze brij van bits en bytes.

Er bestaan ook berichten over het 'kapen' van telefoonnummers, waardoor het gesprek elders terecht zou komen. 
H
oe handelt u als u tot ontdekking komt dat u spreekt met iemand anders op het juiste nummer? Anders dan bij datatechnologie en data beveiligingsaspecten, is spraak technologie al veel meer met cultuur en menselijk handelen verweven. D? maakt VoIP in grote lijnen anders dan 'weer' een ander datatoepassing.
 

Toepassing van VoIP bestaat uit een keten van een aantal beslissingen.
1.      
Een VoIP aanbieder die in staat is om VoIP faciliteiten en toestelnummers te leveren
     (= SIP Trunks).
2.  Fabrikanten die apparatuur bieden en continu?eit van levering en ontwikkeling bieden
3.      
Een Reseller/Partner die:
    -   alle gewenste apparatuur kan leveren                 
VoIPOINT.nl
    -   het gewenste VoIP abonnement kan verzorgen    
VoIPOINT.nl
    -   het project kan sturen, begeleiden en uitvoeren    digital deal dus.. ;-)

De juiste partnerkeuze bij de implementatie van een VoIP traject bepaalt de helft van het succes.

VoIP vereist uiteraard aanpassingen in het bestaande telefonie- en datanetwerk.
De mate van aanpassingen worden geheel en al bepaald door de mate waarin u VoIP in het
bestaande netwerk wil opnemen.
Ook dat is een belangrijk argument om te kunnen starten met VoIP, u kunt het net zo kleinschalig invoeren als u zelf wenst.

Vervolg: VoIP: Impact op de bedrijfsvoering

Bron: www.digital-deal.nl