Stelselmatige (nachtrust verstorende) overlast van de buren

Elke overeenkomst met werkelijk bestaande personen of gebeurtenissen berust op toeval.

Burgerlijk procesrecht in Nederland
In dit wetboek wordt ook het bewijs geregeld. Het rijmpje "wie eist bewijst" is eigenlijk niet helemaal juist. De hoofdregel voor het bewijs in het burgerlijk proces is namelijk dat de partij, die zich op bepaald rechtsgevolg beroept, de feiten die voor het intreden van dit rechtsgevolg vereist zijn, moet bewijzen als deze door de andere partij gemotiveerd worden betwist (zie artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Dat kan ook de gedaagde partij zijn. De feiten die niet door de andere partij betwist zijn hoeven ook niet te worden bewezen.

Burengerucht: Wie eist bewijst. - Nachtrumoer - artikel 431 - Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4.1.7.

Burengerucht. Rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord.
Art. 431 Sr Als hoofdbewoner van een woning ben je aansprakelijk voor het lawaai dat in deze woning wordt geproduceerd. De hoofdbewoner verstoort de nachtrust door zijn huisdieren of luidruchtige bezoekers niet tot stilte te manen, terwijl dit als hoofdbewoner wel in zijn macht ligt. Dit wordt functioneel daderschap genoemd.

Wetboek van Strafrecht
Artikel 431 stelt nachtelijk burengerucht strafbaar. Artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt burengerucht of rumoer als de nachtrust in het geding is. Er moet echter veel lawaai worden gemaakt, wil de politie gebruikmaken van dit artikel. De ervaring leert dat de politie vaak moeite heeft met het toepassen van het Wetboek van Strafrecht in situaties met geluidshinder door buren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Gemeenten kunnen nadere regels instellen via een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In artikel 4.1.7. van de modelverordening van de VNG staat dat het verboden is geluidshinder voor omwonenden en de omgeving te veroorzaken. Indien dit artikel is overgenomen door de gemeente in de APV kan de politie gemakkelijker optreden tegen geluidhinder. Het oordeel blijft subjectief en wordt mede bepaald door de luidheid, het tijdstip, de duur en de frequentie van de hinder.

Burgerlijk Wetboek
In een huursituatie kon artikel 1586 in boek 7A van het Burgerlijk Wetboek van belang zijn.
In dit artikel is bepaald dat een verhuurder een ongestoord woongenot moet verschaffen aan zijn huurder.
Bij burengerucht worden juridische middelen echter slechts in geval van extreme situaties toegepast en vaak alleen als andere methoden geen effect hebben gehad. Gesprek en overleg, eventueel met bemiddeling van bijvoorbeeld politie, gemeente en verhuurder, met de veroorzaker zullen de belangrijkste methoden zijn om de overlast (proberen) op te lossen.(26,27)
Artikel 4.1.7 APV is een toegestane aanvulling op artikel 431 WvSr (rumoer of burengerucht waardoor de nachtrust kan worden verstoord) (HR 26 oktober 1954, NJ 1954, 779 (APV Amsterdam).
In een huursituatie kan artikel 204 lid 2 in boek 7 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek van belang zijn.

Leerzame lees tips: Burenlawaai - Stelselmatige daders - Burenrecht - "Burengerucht schadeclaim"

   

Persoonlijke belevingen en ervaringen: Stel, meer dan 10 jaar terug doe je het verzoek rekening te houden met het veroorzaken van (met name nachtelijke) vermijdbare geluidsoverlast, en je krijg een (hier niet te herhaling) reactie naar je hoofd die een (normale) alleen wonende intelligente dame naar mijn mening op dat moment niet uit haar mond zou laten vallen, hoe ga je daar nu (achteraf)mee om als het niet is uit te sluiten dat ze een zieke Narcistische Pathologische leugenaar is?
In dat geval is het na ruim 15 jaar wel te begrijpen als een (inmiddels ex) vriend verzoekt, zijn revolver in bewaring te nemen, om te voorkomen dat hij ze om haar leugens en bedrog vermoord.

Pasop voor een wolvin in schaapskleding die je nachts met zacht geblaat uit je tent denkt te lokken.
Ook als geen narcist bent, loop je de kans dat te doen waar de narcist op uit is, en geloof me dat elk geluid zal worden aangegrepen om andere daarvan getuigen te laten zijn. Narcisme geen ziekte?

"Als men jong is moet men de wijsheid bestuderen, als men oud is moet men haar in de praktijk brengen."
Jean-Jacques Rousseau - Frans schrijver en filosoof (1712-1778)

"Het sterkste symptoom van wijsheid in een mens is als hij ontvankelijk is voor zijn eigen dwaasheden."
Francois de la Rochefoucauld - Frans schrijver (1613-1680)

"De wijsheid keert het leven de rug toe, daarom krijg zij er zo vaak een trap van."
Etienne Rey - Frans literair criticus en dramaturg (1789-1867)

"De grootste wijsheid is wijs zijn op het juiste moment."
Theodore Roosevelt - Amerikaans staatsman (1858-1919)

"Het is gemakkelijker voor mensen om te schrijven en praten als filosofen, maar om met wijsheid te handelen, daar zit 'm de kneep."
Antoine de Rivarol - Frans schrijver en epigrammatist (1753-1801)

"Negen tiende van wijsheid bestaat uit het op tijd wijs zijn."
Theodore Roosevelt - Amerikaans staatsman (1858-1919)

Onder "gewone" omstandigheden is burengerucht of burenoverlast tussen slachtoffers en veroorzakers een oplosbaar probleem, dat is echter niet zo eenvoudig ingeval van permanente psychische omstandigheden. Als de overlastgever bijv. een narcist blijkt te zijn en andere mensen het gewone volk vindt, het idee heeft heilig of slimmer te zijn dan haar relaties en deze dan ook te pas, maar veel vaker te onpas gebruikt voor een hoger doel, hoe onwezenlijk dat doel voor het "gewone" volk ook is, dan lijkt een oplossing op termijn via een verplichte opname de enige oplossing.

Lezen, leren, begrijpen, begrip en wijsheid is als een kompas voor de te bewandelende route.

* * *

Anno 2009

Zomer

Onze zoon en dochtertje zitten in de tuin in een wigwam. Op enig moment steekt onze zoon zijn hoofd door de opening en kijkt om zich heen en naar boven, daar staat achter het slaapkamerraam van het buurmeisje (± 8j) het buurjongetje (± 11j), deze maakt met zijn linkerhand, door de toppen van wijsvinger en duim samen te brengen, een O en steekt daar telkens zijn wijsvinger, van zijn rechter hand in. Ik wist dan onze zoon de waarheid sprak, daar ik het ook had gezien. Het geeft echter je te denken, als je weet dat de vriendinnetjes van zijn zusje daar regelmatig logeren en kans op emotionele schade niet is uit te sluiten als het niet bij een gebaar blijft. De kinderen van de buurvrouw zitten op een christelijke basisschool, maar dat maakt kennelijk niets meer uit tegenwoordig.

Anno 2010

Zondag 26 september, ± 11 uur in de tuin is het nat en ± 14 graden.

Van de schuur richting de keukendeur loop ik ineens door een zware wietwalm en constateer tijdens het uitademen, aan de hand van een nauwelijks zichtbaar en wegwaaiend wolkje ademdamp, dat de wietwalm van links komt, uit de richting van de op 5 meter afstand, en net geopende keukendeur van het naast gelegen hoekhuis. Even later hoor ik tijdens mijn activiteiten in de tuin, via die openstaande deur, twee opvallend drukke, jolige kinderen, waarvan 1 net onder en 1 net boven de tien. Het overdreven aanhoudende geginnegap en geklier stoort de alleen staande moeder op enig moment, maar haar waarschuwingen hebben (zoals gewoonlijk) nauwelijks resultaat.

Het geeft je te denken, waarom de deur (en ramen) elke dag open staan, ook tijdens weersomstandigheden dat anderen deze juist dicht doen. Dit patroon is herkenbaar van twee andere mensen die regelmatig wiet roken en weer of geen weer, ramen en/of deuren openzetten, als deze hiervoor al niet open stonden.

Zaterdag 09 oktober,

Ons dochtertje heeft achter op het grasveld "gezellig" met het buurmeisje gesproken, en vertelde ons daarna dat het buurmeisje (±8j) het telkens over sperma had. Hoewel er een tijd was dat er veel redenen waren dat we mededogen hadden voor de kinderen van onze (alleenstaande) buurvrouw, heeft dat gevoel inmiddels instinctief plaats gemaakt voor een hoge alertheid betreffende het welzijn van onze eigen kinderen.

Zondag 10 oktober,

In ochtend loopt het dochtertje van Paardenkoper via de achtertuin van het hoekhuis naast ons met een koffertje in haar hand via de schuur naar buiten op weg naar huis en bedankt (het buurmeisje naast ons) voor het logeren". Het was meteen duidelijk waarom, behalve een kinderschreeuw van pijn en hun blaffende hond midden in de nacht, dat er die avond en nacht geen andere (overbodige) nachtrustverstorende geluiden werden waargenomen.

Als het moet kunnen we deze website vol schrijven of een boek schrijven, vooralsnog vinden we het verstandiger de feiten te verzamelen, evenals over de geluidsoverlast, en op het juiste moment gebruik te maken van rechterlijke wegen.

Cannabis Blowen en het brein - Schizofrenie - Narcist - Hoe psychische klachten ontstaan door wietgebruik

Cannabis - Waarom zijn hasj en wiet schadelijk voor de longen

Inmiddels is het niet meer uit te sluiten dat deze persoon, volgens ons, heel bewust de grenzen van het juridisch 'toelaatbare' opzoekt en zo nodig overschrijd, daar deze in maart 2011 ten overstaan 4 personen vertelde een neef als advocaat te hebben. Denkend aan alles wat is gepasseerd, was die mededeling zeer verhelderend voor ons.